29 april 2020 – Het aantal verwijzingen naar de ggz is sinds het uitbreken van de coronacrisis fors gedaald. De afname varieert van tussen de 25% oplopend tot zelfs 80% (Specialistische GGZ en de jeugd-ggz). Dit blijkt uit een inventarisatie van GGZ Nederland onder haar leden. In de individuee…