Mail de redactie!

Insturen van een eigen nieuwsbericht

Een nieuwsbericht moet aan de volgende eisen voldoen wil de redactie plaatsing overwegen:

  • het mag niet kwetsend zijn;
  • geen fasenieuws, wel een duidelijke bron of verwijzing naar wetenschappelijke onderzoek voor  zover van toepassing;
  • het moet een regionaal of landelijk karakter hebben;
  • het moet bijdragen aan een positieve beeldvorming t.o.v. mensen met psychische aandoeningen.

Verder ten aanzien van het bericht wat u aanbiedt:

  • minimaal 300 woorden;
  • een rechtenvrij foto met verhouding  300×200
  • vermeld de bron voor zover mogelijk
  • bied de tekst aan als Word-document of tekst-bestand. Geen Pdf.

Tot slot behoudt de redactie ten alle tijden het recht om zonder opgave van redenen een nieuwsbijdrage te weigeren.

Stuur een mail naar nieuwsfeit@ggznieuws.nl