Mensen die niet zelf aan de bel trekken over onterecht betaald eigen risico, moeten dat toch terug krijgen. Het kabinet moet zich daarvoor inzetten, vindt de Tweede Kamer. Een motie daarover van CDA en D66 werd vrijdagochtend in de laatste stemming voor het zomerreces met algemene stemmen aangenomen…