23 mei 2017 – Internationale erkenning voor de IPS-methode om mensen met ernstige psychische aandoeningen te begeleiden naar werk of opleiding. Met IPS (Individuele Plaatsing en Steun) biedt Roads continue begeleiding aan cliënten en wordt nauw samengewerkt met behandelaars, UWV en de gemeent…

17 maart 2017 – De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking bevorderen door kennis uit onderzoek bruikbaar te maken voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Dat is het doel van het in september 2016 door de Universiteit Maastricht geopende Expertisecentrum Inc…

17 maart 2016 – Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het kader van de financiële impuls Bevordering arbeidsparticipatie mensen met psychische aandoeningen – Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk&Inkomen bekendgemaakt op hun website.“> GGZ Nederla…

23 december 2016 – Het Trimbos-instituut evalueerde een pilot bij de gemeente Den Haag waarin cliënten van GGZ- of maatschappelijke opvang met ernstige psychische problemen en een bijstandsuitkering, met hulp van de methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS) naar werk werden geholpen. De…