28 oktober 2016 – Maandag 31 oktober organiseert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Wet verplichte ggz. GGZ Nederland neemt aan dit gesprek deel. We zijn groot voorstander van een wet rond gedwongen ggz die beter aansluit bij de actuele praktijk van ambulant behandelen en begeleiden…

7 oktober 2016 – 30 september heeft Minister Schippers (VWS) de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gepubliceerd. Tot en met 13 november kunnen mensen via een internetconsultatie een reactie geven op dit nieuwe wetsvoorstel. Eerste reactie LOC op nieuwe Wmcz LOC hee…

1 oktober 2016 – Op de valreep van september is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gepubliceerd. Minister Schippers (VWS) had eerder in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd dat zij in september een internetconsultatie zou openstellen. De internetconsultatie H…

8 juli 2016 – Deze maand treedt het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een psychische handicap in werking. Overheden moeten wetten en beleid aanpassen zodat mensen met een beperking gelijke kansen krijgen op het gebied van wonen en werk. De leden van het panel Psychisch Gezien signal…