19 oktober 2016 – Sinds de invoering van de basis GGZ doen steeds meer mensen met psychische en sociale hulpvragen een beroep op de huisartspraktijk. Uit een enquête van het Landelijk Platform GGZ onder GGZ-cliënten in de huisartspraktijk, blijkt dat de meeste praktijken een voldoende scor…

7 juli 2016 – De zorg voor mensen met psychische klachten kent groeiende wachtlijsten, 52 procent van de huisartsen heeft wachttijden (LHV, juni 2016). Het NIP stelt daarom een 7-puntenplan voor ter verbetering van de functie van praktijkondersteuner huisarts (POH-ggz), in samenhang met de Age…

4 maart 2016 –Op donderdag 23 juni 2016 vindt de vierde nascholingsdag ‘Op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ’ plaats. Eerdere versies van deze dag werden druk bezocht en zeer goed beoordeeld. Omdat het aantal mensen dat met psychische klachten de huisarts bezoekt nog steeds stijgt, o…

6 november 2015 – De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) kan als linking pin de domeinen zorg en welzijn verbinden, met name door deelname in het Sociaal Wijk Team (SWT). Dat blijkt uit evaluatie van de pilot ‘POH-GGZ in het sociaal wijkteam’. In deze pilot h…

7 september 2015 – Op vrijdag 27 november a.s. vindt de derde nascholingsdag ‘Op de sofa van de huisarts en de POH-GGZ’ plaats. De dag bestaat uit acht keuzesessies over eerstelijns psychische problemen zoals het afbouwen van psychofarmaca, het herkennen en behandelen van depressieve jonge…