20 april 2017 – Mensen hebben vaak de indruk dat pesten iets voor kinderen is en dat het niet onder volwassenen voorkomt. Hierdoor heerst er een groot taboe over het onderwerp, zeggen experts tegen NU.nl Toch heeft ruim 1,2 miljoen van de volwassenen het afgelopen jaar te maken gehad met dis…

28 september 2016 – Het ministerie van Sociale Zaken zet een tandje bij in de strijd tegen pesten op de werkvloer. Er komt een half miljoen euro beschikbaar voor een team dat leidinggevenden gaat trainen en voorlichting gaat geven. Ook wordt onderzocht of bedrijven die niet genoeg doen, kunnen…

9 juni 2016 – In Nederland is ruim een kwart van de werknemers weleens gepest door collega’s of leidinggevenden. Het afgelopen jaar over kwam dit een half miljoen werknemers. Het Nederlands Instituut van Psychologen constateert dat de inzet van Psychologen Arbeid en Gezondheid en Arbeid en O…

4 mei 2016 – Werkgevers hebben onvoldoende oog voor pesterijen op de werkvloer. Het moet daarom voor ondernemingen wettelijk verplicht worden een interne of externe vertrouwenspersoon te hebben, vindt Zorg van de Zaak. In Nederland worden ruim een half miljoen mensen gepest op het werk, blijkt…

19 april 2016 – Bijna 11 procent van de jongeren op het voorgezet onderwijs geeft aan de afgelopen drie maanden gepest te zijn. Dit zijn 3 jongeren in een klas van 27. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, een grootschalig onderzoek onder 100.000 jongeren naar leefstijl en gezondheid doo…