23 maart 2020 – De jeugdbranches beoordelen de plannen van ministers De Jonge en Dekker als een constructieve basis om volgende stappen te zetten voor een betere organisatie van jeugdhulp en jeugdbescherming. De urgentie is duidelijk en wordt door de branches onderstreept. De problematiek binn…

18 maart 2020 Jongeren met een problematische of criminele achtergrond worden in het Rotterdamse transformatiecentrum De Nieuwe Kans klaargestoomd om beter te kunnen functioneren in onze maatschappij. 2Doc: Carrousel volgt drie jonge mannen én hun begeleiders van dichtbij. De Nieuwe Kans, een t…