24 februari 2017 – De decentralisatie moest verbetering brengen voor de jeugdhulp: integraal, toegankelijk en dicht bij het kind. Meer preventie, slimmere samenwerking en een einde aan verkokering en perverse prikkels omdat alle jeugdhulpvormen nu onder één opdrachtgever vallen: de gemeente.…

21 februari 2017 – Gemeenten deden in 2016 voor het eerst op grond van de Jeugdwet een cliëntervaringsonderzoek. Op basis van de uitkomsten liet het ministerie van VWS een landelijke rapportage maken. Hieruit blijkt dat de meeste gebruikers van jeugdhulp positieve ervaringen hebben met de ond…

23 januari 2017 – Depressie onder jongeren. Iedere puber zit weleens met zichzelf in de knoop. Maar wat als je kind echt depressief is? Eén op de vijftien jongeren lijdt aan depressies. Psychiater Esther van Fenema vertelt wanneer je je als ouder echt zorgen moet gaan maken. “Zie je de …