10 januari 2017 – Het jaarlijkse congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen vindt plaats op 6 april aanstaande en staat dit keer in het teken van abnormale angst. Angst is gezond. Hadden we immers geen angst, dan zouden we niet lang leven. Maar soms zijn kinderen of jongvolwassenen te …

29 december 2016 – Het nieuwe jeugdstelsel dat in 2015 in werking trad, werkt niet goed genoeg. Kinderen, jongeren en ouders die een beroep doen op jeugdhulp lopen aan tegen verschillende drempels. De meeste klachten gaan over onvoldoende informatie, onheuse bejegening en moeizaam hulp aanvra…

16 december 2016 – Om meer kinderen met een psychische of fysieke beperking toch naar school te laten gaan wil staatssecretaris Dekker de Leerplichtwet aanpassen. Te veel kinderen zitten nu thuis, vindt hij. In de wet komt nu een verplichting tot overleg met andere scholen, zo meldt de NOS.…