18 december 2015 – Vanaf 2016 moeten ook aanbieders van Basis GGZ hun wachttijden publiceren op hun website. Voor aanbieders van gespecialiseerde GGZ zijn de regels aangescherpt. Dit blijkt uit een nieuwe regeling van de NZa, die afgelopen week werd gepubliceerd, zo meldt de NVGzP. De regels g…

17 juni 2015 – Het zorgstelsel is ingrijpend veranderd, maar daar mag de patiënt niet de dupe van worden. Daarom gaat GGZ Nederland in gesprek over verbeteringen. De brancheorganisatie vindt een goede communicatie tussen huisarts en specialistische ggz-instelling van groot belang nu de bewegi…