25 maart 2017 – Afgelopen week ondertekenden verschillende partijen in de zorgsector nieuwe algemene leveringsvoorwaarden bij de Sociaal Economische Raad (SER). Voor de Ambulancezorg, Osteopathie, Verpleging, Verzorging, Geboortezorg en voor de Geestelijke Gezondheidszorg zijn de afgelopen tij…

22 maart 2017 – GGZ Nederland is blij met de gemaakte afspraken over vereenvoudiging van het verwijzen naar en binnen de ggz. Vanaf 1 april is er geen verwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz en vice …

21 maart 2017 – Volgens traditie is de laatste week van maart de Week van de Psychiatrie. Tot en met 2016 zorgde een landelijke werkgroep voor een thema en de organisatie van de Breingeindag. Door het hele land werden rondom dit thema activiteiten georganiseerd in dezelfde week. Helaas is in 2…