17 mei 2017 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stuurt de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport een actieplan om de wachttijden in de gezondheidszorg terug te dringen. De wachttijden voor bepaalde patiëntgroepen zijn te hoog en nemen toe. De NZa vindt dit niet acceptabel. De Zorgaut…

9 mei 2017 –  Studenten gebruiken op grote schaal ADHD-medicijnen afkomstig van vrienden of studiegenoten om beter te kunnen studeren. Dit blijkt uit een peiling door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het instituut vraagt aandacht voor de handel in concentratieverhogende m…