17 oktober 2017 – Het is belangrijk dat burgers en zorgverzekeraars inzicht hebben in de actuele wachttijden in de zorg. Zo weten zij hoe lang het duurt voordat zij bij een bepaalde ggz-aanbieder terecht kunnen. De Nederlandse Zorgautoriteit onderneemt verschillende acties om dit inzicht te ve…

oktober 2017 – Het jaarlijks congres over LVB vindt op 25 januari 2018 plaats in Utrecht en de 5e editie staat dit keer in het teken van communicatie en interactie. Wie met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) werkt, weet dat het communiceren met hen soms een uitdaging kan vorme…

12 oktober 2017 – Welke maatregelen uit het Regeerakkoord zijn relevant voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? MIND zet ze op een rij. De teksten komen rechtstreeks uit het regeerakkoord (in de volgorde waarin zij hierin opgenomen staan), de volledige versie vindt u hier. In een later s…

11 oktober 2017 – Psychische klachten zoals paniek, angst, depressies of psychoses in de omgeving komen veel voor en je kunt er elke dag mee te maken krijgen. Belangrijk is dan om te weten wat je kunt doen. Helaas worden psychische problemen niet altijd herkend, ontbreekt bij veel mensen de b…

5 oktober 2017 – Stress, trauma, psychose; veel mensen krijgen er in hun leven mee te maken. Wat weten we van de mogelijke samenhang en de effecten op ons brein? En hoe komt het dat de ene persoon veerkrachtiger is dan een ander? Inhoud lezing Tijdens deze publiekslezing op dinsdag 28 november…